Mój koszyk 0

Bezpieczeństwo współczesnej firmy. Wywiad, szpiegostwo, ochrona tajemnic

39,00 zł
- +

Opis

Kapituła konkursu ECONOMICUS 2017 przyznała III MIEJSCE
w kategorii NAJLEPSZY PORADNIK BIZNESOWY
dla Studio Emka za książkę
BEZPIECZEŃSTWO WSPÓŁCZESNEJ FIRMY
Marka Ciecierskiego i Roberta NogackiegoBezpieczeństwo informacyjne biznesu jest dzisiaj kwestią kluczową. Dzieje się tak z prostej przyczyny: informacja stała się strategicznym niematerialnym zasobem przedsiębiorstw. Współczesny biznes preferuje bardzo szybkie i zarazem odpowiedzialne działania oparte na aktualnej, trafnej, terminowej informacji, która w konsekwencji jest atutem w walce konkurencyjnej, daje szansę, aby zdobyć lepszą pozycję rynkową i pokonać konkurentów.

Ta książka nie jest rozprawą naukową. Nie było zamiarem ani ambicją autorów, aby rynek wydawniczy ujrzał kolejne opracowanie, w którym warstwa teoretyczna dominuje nad praktyczną, bo nie takiego kompendium oczekuje współczesny biznes. Dlatego pisząc, nie silili się oni na skomplikowany wywód, na mentorski, akademicki ton, nie obciążali nadmiarem przypisów. Starali się natomiast zwrócić uwagę czytelnika na zagrożenia wynikające z nie docenienia bezpieczeństwa informacji w działalności biznesowej. Ta książka adresowana jest do kadry zarządzającej wszystkich szczebli w przedsiębiorstwach wytwarzających, przechowujących i przetwarzających ważne informacje, których utrata mogłaby wpłynąć na pozycję konkurencyjną. Powinni ją przeczytać liczni już dzisiaj specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego, reprezentujący komórki bezpieczeństwa, wywiadu i kontrwywiadu w przedsiębiorstwach, „wywiadownie” gospodarcze, firmy windykacyjne itp. Publikacja ta może być pomocna przedsiębiorcy, który planuje rozpocząć działalność gospodarczą lub zamierza wkroczyć na nowe, zaawansowane informacyjnie obszary biznesu. Z grona potencjalnych czytelników nie sposób wykluczyć prawników, którzy na co dzień pracują w przedsiębiorstwach, reprezentując i chroniąc ich interesy. To przemyślana, instruktywna, dobrze napisana książka.

Recenzje

"

Kwestia bezpieczeństwa

Autor: Malwina Użarowska

Dr Benjamin Gilad,jeden z najbardziej znanych na świecie psychologów biznesu i współtwórca akademii Wywiadu Gospodarczego,powiedział kiedyś: "Jeśli nie wiesz,co to jest wywiad gospodarczy,to gdzie byłeś przez ostatnie 20 lat i jak twoje przedsiębiorstwo przetrwało tak długo?". Dla naukowców jest to obszar badawczy,dla handlowców przydatna informacja,gdy należy wygrać przetarg.Informacje pochodzące z wywiadu gospodarczego pomagają menedżerom w identyfikowaniu trendów związanych z rozwojem rynku.W Polsce takie analizy są raczej procesem intuicyjnym.Każdy handlowiec,menedżer czy właściciel firmy rozgląda się,obserwuje rynek i wyciąga wnioski.Jednak nie poszukuje informacji metodycznie,nie stosuje kluczy,dzięki którym może prognozować, w jakim kierunku podąża jego branża.Zwykle opiera się tylko na danych dostarczonych przez ośrodki badawcze.nie jest to tanie,a informacje te mają wartość tylko w kilku analizach.Z drugiej strony wywiad gospodarczy kojarzy się ze szpiegostwem i działaniami na granicy lub wręcz poza prawem.W Polsce nadal bezpieczeństwo informacji jest traktowane jako uciążliwy przepis nakładający na pracodawcę konieczność tworzenia kosztownych rozwiązań informatycznych i proceduralnych.Firmy przeprowadzające audyty bezpieczeństwa wielokrotnie sygnalizują,że świadomość zagrożeń w Polsce jest bardzo niska.(...)w jaki sposób możemy skorzystać na tej wiedzy?Jak penetrować rynek,poszukując najważniejszych informacji,które mogą wpłynąć na sukces firmy?Odpowiedzi na te pytania znajdują się w polecanej książce.
Jest adresowana do kadry zarządzającej wszystkich szczebli,małych i dużych przedsiębiorstw,gdzie wyciekające informacje mogą być źródłem strat lub w długiej perspektywie wpłynąć na pozycję firmy na rynku.Książka napisana jest przez specjalistów i to niewątpliwie rzuca się w oczy.Język jest zwięzły i przystępny.Autorzy w jasny sposób opisują cztery istotne aspekty bezpieczeństwa informacji.W pierwszej części starają się wskazać przyczyny tego,dlaczego przedsiębiorcy tak beztrosko podchodzą do ochrony informacji.Podają wiele przykładów,dzięki którym każdy menedżer jest w stanie zanalizować swoje środowisko i ocenić poziom bezpieczeństwa.W drugiej części opisane są popularniejsze narzędzia walki konkurencyjnej.Dowiadujemy się,jak działa instrument wywiadu gospodarczego w zdobywaniu przewagi na rynku.Trzecia część poświęcona jest szpiegostwu przemysłowemu,jego formom i stosowanym metodom.W czwartej części dowiadujemy się,jak bronić tajemnic przedsiębiorstwa.Ta książka nie jest jedynie pogłębionym wywodem na temat wywiadu gospodarczego i bezpieczeństwa informacji.Autorzy proponują wiele narzędzi i bardzo konkretnych przykładów oraz przepisów na bezpieczną firmę w różnych obszarach jej funkcjonowania.

" "

Marek Ciecierski, Robert Nogacki Bezpieczeństwo współczesnej firmy WYDAWNICTWO STUDIO EMKA, WARSZAWA 2016 Bezpieczeństwo informacyjne biznesu jest dzisiaj kwestią kluczową, bowiem informacja stała się strategicznym niematerialnym zasobem przedsiębiorstw. Współczesny biznes preferuje bardzo szybkie i zarazem odpowiedzialne działania oparte na aktualnej, trafnej, terminowej informacji, która w konsekwencji jest atutem w walce konkurencyjnej, daje szansę, aby zdobyć lepszą pozycję rynkową i pokonać konkurentów. Ponadto działania firm podlegają coraz większym zagrożeniom na skutek ataków wewnętrznych i zewnętrznych. Przedsiębiorstwa w związku £ tym muszą szczególnie chronić dane osobowe pracowników i klientów. Ta książka nie jest rozprawą naukową. Autorzy w formie poradnika starali się zwrócić uwagę czytelnika na zagrożenia wynikające z niedocenienia bezpieczeństwa informacji w działalności biznesowej oraz wskazać sposoby, jak im zapobiegać. Podpowiadają m.in., jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa, formułować politykę ochrony tajemnicy czy przeprowadzić audyt bezpieczeństwa w firmie. Książka adresowana jest do kadry zarządzającej wszystkich szczebli w przedsiębiorstwach wytwarzających, przechowujących i przetwarzających ważne informacje, których utrata mogłaby wpłynąć na pozycję konkurencyjną. Publikacja może być również pomocna przedsiębiorcy, który planuje rozpocząć działalność gospodarczą lub zamierza wkroczyć na nowe, zaawansowane informacyjnie, obszary biznesu.
"

Więcej z kategorii