Mój koszyk 0

Klient anielski czy diabelski?

Opis

Czy wśród twoich klientów są demony? Wielu ludzi biznesu twierdzi, że wszyscy ich klienci są dochodowi, ale prawie nigdy nie mają racji.

 

Związana z wydajnością presja, jakiej ulegają spółki, jest większa niż kiedykolwiek dotąd. Konkurencja rozrasta się jeszcze bardziej brutalnie, inwestorzy są jeszcze bardziej bezlitośni. Obecnie niektóre wiodące spółki przyjmują całkowicie nowatorski punkt widzenia na swoje najważniejsze źródło dochodów i sukcesów – klientów. Uczą się odróżniać tych, którzy stymulują wzrost twoich akcji, od tych, którzy go hamują. Jest to wiedza, którą konkurencja rzadko kiedy może się wykazać. Potem wykorzystują one tę wiedzę w sposób, który konsekwentnie przyczynia się do wzrostu kapitału akcjonariuszy. Co więcej, spółki te traktuje się, jako portfele klientów i na takiej podstawie są one zorganizowane i zarządzane.

Korzystając z tej książki możesz zapoczątkować taki sam proces w obrębie swego własnego przedsiębiorstwa, bo nigdy nie czytałeś takiej książki na temat klientów, jak ta. Posiada ona potencjał pozwalający na dokonanie radykalnych zmian w twojej firmie – spektakularnej poprawy dochodowości i zwiększenia cen akcji – bez konieczności dokonywania zwolnień i restrukturyzacji. Wiesz już, albo z łatwością możesz się dowiedzieć, co jest ci potrzebne.

Teraz tylko naucz się z tego korzystać.

 

Recenzje

wiadomosci24.gif

Zaproponowałem pewnemu właścicielowi firmy z województwa pomorskiego przeczytanie tej książki i wykorzystanie jej porad w jego działalności. Co się okazało?
Kilka z rad okazało się bardzo przydatnych, inne, niestety nie przyniosły oczekiwanych skutków. Niemniej jednak właściciel firmy był zadowolony z lektury książki oraz wiedzy, jaką mu przyniosła. Zapewnił mnie również, że w przyszłości będzie z niej korzystał. Czego nauczył się przedsiębiorca?
Przede wszystkim podążać tropem swoich dochodowych klientów nazywanych w książce aniołami. To oni wspierają firmę - bez względu na to, czy są to pojedyncze osoby, czy duże organizacje. Nabycie tej umiejętności pozwala osiągać naprawdę duże zyski i utrzymywać dobre relacje z klientami, którzy przynoszą danej firmie dochód. Jak pokazują przykłady z książki, niektórzy nie posiedli tej umiejętności i drogo za to zapłacili.
Tomasz Albecki

gazeta_ubezpieczeniowa.gif

Myślę, że powinni po nią sięgnąć wszyscy menedżerowie, którzy chcieliby swoją firmę ukierunkować na klientów i poznać, którzy z klientów stymulują wzrost akcji, a którzy go hamują.
Książka L. Seldena i G. Colvina napisana jest dosyć hermetycznym językiem, który wymaga od czytelnika odpowiedniego przygotowania ekonomicznego. Z pewnością trud włożony w przeczytanie tej książki może przełożyć się na poprawę wydajności każdego przedsiębiorstwa. Jak napisał Brad Anderson „Dzieło to jest niezbędne dla każdej spółki, która ma klientów i aspiracje, aby ich wskaźnik cena/zysk był imponujący”.
Piotr Zańko
bcc.gif

Żeby uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku, trzeba: podążać tropem swoich klientów, by dowiedzieć się, którzy z nich wspierają akcje spółki, a którzy im szkodzą; zarządzać całym portfelem klientów w sposób maksymalnie zwiększający kapitał akcjonariuszy; umieścić klientów w centrum swojej działalności; przydzielić odpowiedzialność za końcowy wynik dochodowości każdego z klientów konkretnym osobom; pojąć istotę fuzji i przejęć, niszczących kapitał wielu spółek. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, warto przeczytać książkę o anielsko-diabelskich klientach. md
brief.gif

Wartość firmy zależy od dochodowości jej obecnych klientów i zdolności przyciągnięcia i utrzymania nowych, rentownych w przyszłości. W sposób bardzo komunikatywny autorzy przekonują czytelników, iż o firmie należy myśleć jak o portfelu klientów, a nie grupie produktów czy usług. Podkreślają również, że portfel klientów musi być tak zarządzany, aby przynieść akcjonariuszom jak największą stopę zwrotu. Wreszcie konstatują, iż firmy podnoszą dochodowość swoich klientów poprzez tworzenie, komunikowanie i realizowanie konkurencyjnych i korzystnych ofert przeznaczonych dla klientów. Jednocześnie autorzy zwracają uwagę, iż aby firma była rzeczywiście zarządzana z punktu widzenia rentowności klienta koniecznym jest dokonanie pewnych zmian organizacyjnych w obszarze technicznym, politycznym i kulturowym.
dr Edyta Rudawska

Więcej z kategorii