Mój koszyk 0

Nowe spojrzenie na przełomowe osiągnięcia

Opis

"W każdym z nas tkwią potencjalne możliwości. Niektórzy ludzie mówią, że to właśnie ich możliwości są nieograniczone, inni twierdzą, że ambicja nie pozwala im w pełni je wykorzystywać. Jednak każdy człowiek jest swego rodzaju indywidualnością. Jak myślisz, kim ty jesteś? (większość z nas słyszała to pytanie zadane przez kogoś innego przy tej czy innej okazji). Co właściwie myślisz o sobie? Kim chcesz być? Jeśli sens dwóch ostatnich pytań różni się od siebie, to znaczy, że zrozumiałeś podstawowy cel tej książki. Dostarczy Ci ona narzędzi umożliwiających zasypanie przepaści dzielącej odpowiedzi na te pytania. Osiągnięcia mogą być kształtowane poprzez ćwiczenia. Nie tylko ciało musimy ćwiczyć, umysł też. Można nauczyć się przyjmowania pożądanej postawy i spełnienia oczekiwań. Można posiąść zdolność uzyskiwania maksymalnej harmonii ciała i duszy, potrzeb i oczekiwań. Jim Steele, Martin Coburn i Colin Hiles starają się to udowodnić nie tylko w tej książce, lecz także w działalności szkoleniowej. Jim, Martin i Colin to wysoce utalentowani szkoleniowcy - trenerzy, działający w ramach programów motywacyjnych korporacji Speakers International. Ich zadanie, jak twierdzą, nie polega wszakże na motywowaniu ludzi, ale jest raczej uczeniem ich uświadamiania sobie własnych możliwości. Cała filozofia zawarta w tej książce sprowadza się do tego, co nazywają oni interaktywnym uczestnictwem."

Więcej z kategorii