Mój koszyk 0

AS ONE. Przekształć indywidualne działanie w potęgę zespołu

Opis

Przedstawiamy nowy język zbiorowego przywództwa.

W naszym świecie w równym stopniu mamy do czynienia ze współpracą, jak i konfliktem, ze współdziałaniem, jak i rywalizacją.

Liderzy szkoleni zgodnie z zasadami zarządzania opartego na „dowodzeniu i kontroli” zdają sobie sprawę, że nawet jeśli styl ten sprawdza się w określonych warunkach, to stosując go, często nie są w stanie skłonić ludzi do prawdziwego zaangażowania. W rezultacie analitycy zarządzania ogłosili koniec ery stylu „dowodzenia i kontroli”, a początek nowego stylu zarządzania partycypacyjnego.

Dlaczego jednak ograniczać się jedynie do dwóch stylów współpracy? Przez ostatnie dwa lata firma Deloitte zainwestowała w zakrojoną na szeroką skalę inicjatywę Projekt As One, aby zbadać efektywne modele współpracy. Projekt ujawnił istnienie wielu stylów „działania As One”, których efektywność uzależniona jest od określonych sytuacji. Niniejsza książka w sposób usystematyzowany przedstawia zasady działania As One i wnikliwymi przykładami zasypuje przepaść między teorią a praktyką.

As One wyłania osiem archetypów relacji pomiędzy liderem i podwładnymi: Gospodarza i Lokatorów, Organizatora i Wolontariuszy, Dyrygenta i Orkiestry, Producenta i Zespołu artystycznego, Generała i Żołnierzy, Architekta i Budowniczych, Kapitana i Drużyny oraz Senatora i Obywateli. Analizując ponad 60 przypadków udanego działania kolektywnego z wielu różnych sytuacji, autorzy wykorzystali zaawansowane rozwiązania analityczne w celu wskazania głównych cech charakteryzujących dany archetyp oraz pokazania, w jaki sposób można zastosować go w twojej organizacji.

As One wyznacza nowy sposób przywództwa oraz zachęcenia zespołu do pracy na rzecz wszystkich celów. Wyobraź sobie, co można by osiągnąć, gdybyśmy uwolnili moc As One w skali globalnej.

www.asone.org

Recenzje

bank.gif

VERBUS UNITIS - Książka „As one - przekształć indywidualne działania w potęgę zespołu" Mehrdada Baghai. Jamesa Ouingleya. Magdaleny Jończak i Dariusza Kraszewskiego jest unikalna, gdyż w przystępny sposób tłumaczy. jak liderzy mogą zmieniać swoich pracowników. Dla wszystkich jest jasne, że indywidualizm Polaków daje ich ogromna kreatywność i elastyczność. Jednak z powodu osobistych animozji trudno im współdziałać za wyjątkiem sytuacji ekstremalnych, takich jak wojna lub żywioły. I właśnie publikacja Mehrdada Baghai i Jamesa Ouingleya pokazuje, jak przekształcać konflikt i rywalizację we współdziałanie. Błędem liderów jest koncentrowanie się na „dowodzeniu i kontroli" z pominięciem aspektu psychologicznego oddziaływania, aby skłonić pracowników do osobistego zaangażowania w „firmowe" przedsięwzięcie.

Książka prezentuje osiem archetypów relacji pomiędzy liderami i podwładnymi: Gospodarz i Lokatorzy. Organizator i Wolontariusze, Dyrygent i Orkiestra . Producent i Zespół artystyczny. Generał i Żołnierze, Architekt i Budowniczowie, Kapitan i Drużyna oraz Senator i Obywatele. Autorzy książki prezentują 60 udanych przykładów kolektywnego działania zgodnie z zasadami „As One", które są wspierane np. przez firmę doradczą Deloitte. Książka ma ogromną zaletę: jest napisana bardzo przystępnym językiem, ma sporo anegdot i wiele szczegółowych informacji pokazujących na przykładach sukcesy globalnych korporacji oparte na współpracy wielkich zespołów pracowników. (SBW)

Więcej z kategorii