Mój koszyk 0

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka

Opis

Odpowiedzialność biznesu nigdy dotąd nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. Menedżerowie, którzy już uświadamiają sobie konieczność podejmowania, w ramach strategii i działalności operacyjnej, coraz bardziej złożonych problemów społecznych i ekologicznych, potrzebują nowej wiedzy, nowych umiejętności i kompetencji. Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, to jedna z pierwszych książek, które właśnie umożliwiają uczelniom ekonomicznym wyposażanie przyszłych liderów biznesu i menedżerów w wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym sprostają tym wyzwaniom.

Książka jest zbiorem tekstów i studiów przypadków, które mogą być z powodzeniem wykorzystywane w programach nauczania w szkołach biznesu w ramach różnych przedmiotów, w tym: zarządzania strategicznego, rachunkowości, przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania operacyjnego i finansów. Może też stać się idealną podstawą do samodzielnego studiowania nauki o odpowiedzialności biznesu lub też głównym podręcznikiem do wykładów z tego zakresu.. Książka jest efektem głównego projektu, dotyczącego rozwoju programów nauczania, który był prowadzony przez INSEAD Social Innovation Centre, Londyn Business School i EABIS, a wiele z publikowanych tu studiów przypadku nigdy wcześniej nie ukazało się drukiem.

Więcej z kategorii