Mój koszyk 0

Praca i staże w Unii Europejskiej. Przewodnik praktyczny

Opis

Książka "Praca i staże w UE - przewodnik praktyczny" jest adresowana do wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy lub odbyciem stażu w krajach Unii Europejskiej lub instytucjach wspólnotowych. Przewodnik zawiera informacje jak i gdzie szukać pracy lub stażu oraz jakie formalności należy spełnić przy ubieganiu się o legalna prace w poszczególnych krajach piętnastki obecnie i po wejściu do UE w maju 2004 r. W części poświęconej pracy w instytucjach europejskich znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków pracy w instytucjach europejskich i przywilejów przysługujących unijnym urzędnikom oraz procesu rekrutacji do p racy stałej, kontraktowej i na staże. Każdy zainteresowany karierą w unijnych strukturach będzie miał możliwość sprawdzić swoje umiejętności rozwiązując przykładowe testy rekrutacyjne oraz dowiedzieć się jak najlepiej przygotować się do konkursów Polsce zbyt powierzchowna i mało intelektualna. Mamy nadzieję, że nasza seria wydawnicza stanie się okazją do pogłębienia refleksji nad integrującą się Europą, naszym w niej miejscu i miejscu dla nas.

Recenzje

gazeta_prawna.gif
Książka "Praca i staże w UE – przewodnik praktyczny" adresowana jest do wszystkich tych, którzy już dziś lub w niedalekiej przyszłości chcieliby otrzymywać swoje wynagrodzenie w euro i marzą o karierze zawodowej w UE.
W pierwszej części książki zostały przedstawione możliwości podjęcia legalnej pracy lub odbycia stażu w krajach Piętnastki obecnie oraz po wejściu do UE w maju 2004 r. Przewodnik zawiera między innymi informacje, jak i gdzie szukać pracy w poszczególnych krajach UE, zestawienie wysokości zarobków w Unii oraz niezbędnych formalności wymaganych dla podjęcia pracy.
Druga część przewodnika poświęcona jest możliwościom podjęcia pracy oraz staży w instytucjach unijnych. Zostały w niej opisane warunki pracy w instytucjach europejskich oraz przywileje, jakie przysługują funkcjonariuszom wspólnotowym. W praktycznym przewodniku nie zabrakło też szczegółowych informacji na temat rekrutacji do pracy oraz na staże w instytucjach unijnych w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu. Każdy zainteresowany taką pracą ma możliwość sprawdzić swoje umiejętności rozwiązując przykładowe testy rekrutacyjne oraz dowiedzieć się, jak najlepiej przygotować się do konkursów.
W ostatniej części znajduje się baza teleadresowa organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz stowarzyszeń branżowych działających na terenie UE.
"Praca i staże w UE – przewodnik praktyczny" stanowi cenne źródło wiedzy i praktycznych informacji dla wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy lub odbyciem stażu w krajach UE lub instytucjach unijnych.

rzeczpospolita.gif

NASZA EUROPA

Książka dla każdego, kto myśli o podjęciu pracy w krajach Unii Europejskiej lub jej instytucjach – zarówno przed akcesją, jak i po przystąpieniu Polski do Wspólnoty. Autorzy zaczynają od przedstawienia wyniku negocjacji akcesyjnych dotyczących rynku pracy oraz możliwości jej podjęcia w krajach UE. Jest opis obecnej sytuacji na unijnym rynku pracy i omówione możliwości podjęcia pracy przed akcesją, a więc przed 1 maja 2004 r. – zarówno w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy dwustronne o zatrudnieniu obywateli państw będących stronami takich umów, czyli w Niemczech, Francji, Belgii, Hiszpanii, jak też w krajach, z którymi takich umów nie podpisano, czyli pozostałych członków „15”. Można się dowiedzieć, ile mogą zarobić Polacy, a także, na czym polegają możliwości samozatrudnienia.
Jeśli chodzi o podejmowanie przez Polaków pracy w krajach Wspólnoty po integracji, to przedstawione są zasady zatrudniania obywateli UE na wspólnym rynku pracy, system zabezpieczeń społecznych, uznawania dyplomów i kwalifikacji. Zainteresowany może się dowiedzieć, jakie są warunki pracy i życia w Unii, a także – jak dojechać do poszczególnych krajów z Polski, jak i gdzie wynajmuje się mieszkanie, ile się zarabia, jakie są ceny, gdzie szukać ofert pracy. Jeden z rozdziałów poświęcony jest pracy i praktykom w instytucjach Wspólnoty. Zapoznaje z systemem instytucjonalnym UE, od Komisji Europejskiej poczynając, poprzez Parlament Europejski, na europejskim Ombudsmanie i agencjach wspólnotowych kończąc. Wiele informacji zawiera wywiad z dyrektorem Biura ds. Selekcji Kadr (EPSO) Guyem Van Biesen.
Omówione są możliwości pracy kontraktowej na różnego rodzaju stanowiskach, a także w charakterze tłumacza. Czytelnik dowie się też, jak przygotować się do konkursów i jak wyglądają testy. Może również skorzystać z obszernej bazy teleadresowej stowarzyszeń branżowych, organizacji międzynarodowych i pozarządowych.

gazeta_wyborcza.gif

PRACA

Książka niebawem trafi do księgarń. Zawiera przegląd informacji o możliwościach pracy zarobkowej Polaków przed wejściem do Unii i po akcesji. Opisano tu również możliwości tzw. samozatrudnienia oraz pracy i staży dla instytucji europejskich, m. in. jak się przygotowywać do konkursów na eurokratów. Wszystkie rozdziały opatrzono bogatą bazą teleadresową.

Więcej z kategorii