Mój koszyk 0

Przewodnik po Unii Europejskiej (wyd. II)

  • Leonard Dick
  • Ilość stron: 372
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 83-85881-28-X

Opis

HISTORIA - INSTYTUCJE - FUNKCJONOWANIE Książka przygotowana we współpracy z Urzedem Komitetu Integracji Europejskiej Unii Europejskiej poświecono wiele znakomitych książek. Wiekszość z nich była adresowana do specjalistów lub koncentrowała się na niektórych aspektach funkcjonowania tej organizacji. Cel tej książki jest inny. Opracowano ją z myślą o myślącym czytelniku, który chce poznać podstawowe fakty dotyczące UE. Jest nieoceniona dla każdego, kto chce zrozumieć: - Jak pracują instytucje i komisje, zarówno w teorii, jak i w praktyce. - Skąd UE ma pieniądze i na co je wydaje. - Fakty i liczby dotyczące biurokracji. - Jak funkcjonuje wspólny rynek i co to oznacza dla gospodarki. - Praktyczne skutki unii gospodarczo-walutowej oraz wspólnego pieniądza. - Polityczne okoliczności, które mogą mieć wpływ na charakter i wielkość Unii Europejskiej w XXI wieku. - Jak rozwija się każda dziedzina działalności UE od praw pracowników i praw kobiet począwszy, a na sprawach rybołówstwa i rolnictwa skończywszy. Przewodnik po Unii Europejskiej jest uważany za najbardziej wszechstronny i niezwykle jasno sformułowany opis tego, jak działa UE. Dla każdego, kto mieszka i pracuje w UE - dla tych, którzy prowadzą interesy z panstwami UE - dla tych, których kraje aspirują do członkostwa - "Przewodnik" jest najlepszym źródłem informacji. Dla polskiego czytelnika szczególnie istotna jest cześć omawiająca główne problemy związane z procesem rozszerzenia UE o kraje Europy Środkowej i Wschodniej.

Recenzje

integracja_europ.gif

Idea zjednoczonej Europy nie jest wytworem ostatnich lat, a Unia Europejska – wbrew temu, co twierdzą niektórzy jej przeciwnicy – nie jest trwałym pomysłem zrodzonym na potrzeby doraźnej polityki, skazanej na upadek i niepamięć.

Jedność Europy to koncept niemalże równie stary jak ona sama. Różnymi drogami starali się ją osiągnąć wybitni władcy, od Karola Wielkiego począwszy. Nawoływali do niej między innymi: Dante, Erazm z Rotterdamu, a także Adam Jerzy Czartoryski. Tworzenie Unii nie było procesem łatwym ani szybkim i dopiero sama Unia Europejska jako organizacja powstała w 1992 roku. Niespełna kilka miesięcy dzieli Polskę od przystąpienia do największej i najbardziej elitarnej organizacji gospodarczej na świecie — Unii Europejskiej. W referendum akcesyjnym społeczeństwo polskie opowiedziało się za włączeniem naszego kraju w struktury jednoczącej się Europy. Z nową „europejską" rzeczywistością wszyscy Polacy, niezależnie od przynależności społecznej, wiążą zarówno nadzieje, jak i obawy. Książką, która dokładnie obrazuje realia tworzenia unijnej wspólnoty, jest „Przewodnik po Unii Europejskiej" Dicka Leonarda. Można sądzić, iż powstała ona z myślą o inteligentnym czytelniku, który chce poznać między innymi fakty dotyczące genezy Wspólnoty Europejskiej, różnych jej instytucji, takich jak: Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament Europejski czy Rada Ministrów, a także kompetencje Unii, poczynając od kultury, mediów, po rolnictwo i przemysł. Publikacja ta podejmuje również kwestie związane z poszerzeniem Unii Europejskiej oraz unaocznia problemy, z jakimi borykają się państwa będące już wewnątrz tej hybrydowej organizacji. W takim kontekście stanowi ona bardzo cenne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych sprawami Unii. W dużej mierze adresowana jest do ludzi młodych, którzy dorosłe życie spędzać będą w Polsce — państwie członkowskim Unii Europejskiej. Wszak nie brak wśród nich przedsiębiorców, bankowców, lekarzy, rolników, handlowców, którzy z troską śledzą przemiany w tworzących się nowych strukturach. Wielu z nich rozważa możliwość podjęcia pracy poza granicami kraju. Prezentowana książka pomoże zrozumieć młodemu pokoleniu Polaków panujące w unijnej wspólnocie warunki ubiegania się o pracę, dostrzec zmiany, jakim podlegała Unia Europejska, jak również problemy ogólnoeuropejskiej współpracy państw i instytucji, rozwijającej się w wyniku coraz to szerszej globalizacji, której nadrzędnym celem jest podwyższenie współzależności między gospodarkami poszczególnych krajów oraz swobodniejszy przepływ dóbr i usług mający ogromne znaczenie dla całej zjednoczonej Europy. Lektura „Przewodnika" pozwala na znaczne pogłębienie wiedzy o agendach rządowych Unii Europejskiej, o przemianach i kierunkach działalności jednoczącej się Europy oraz o szansach dla przyszłych państw członkowskich, w tym dla Polski. Warto zatem zagłębić się w karty historii Unii Europejskiej i poczuć się jej przyszłymi, pełnoprawnymi obywatelami, mającymi świadomość tego, do jakiej organizacji zmierza my i w jakich strukturach będzie nam dane żyć i pracować w najbliższej przyszłości.

Więcej z kategorii