Mój koszyk 0

Public relations

Opis

Barbara Rozwadowska jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jest też autorką programu Podyplomowego Studium Public Relations opiekunem merytorycznym specjalizacji komunikacja społeczna. Publikuje artykuły z zakresu marketingu, public rela­tions i komunikacji w prestiżowych periodykach. Utrzymuje liczne kontakty z praktyką - prowadzi badania rynku, szkolenia w renomowanych firmach. Jest konsultantką wartościowych i ważnych projektów. (-)Książkę "Public Relations - teoria, praktyka, perspektywy" czytałem z dużym zainteresowaniem. Jej lektura jest nie tylko znakomitą przygodą intelektualną. Stwarza także możliwość obcowania z ciekawym i przydatnym materiałem o charakterze zarówno teoretycznym jak również praktycznym. Praca ta jest solidnym, rzetelnym dziełem, omawiającym bardzo szeroką gamę zagadnień, składających się na problematykę public relations. Napisana w dobrym stylu _x0096_ sprawnie, przejrzyście, komunikatywnie. Bardzo silną stroną tej książki są tzw. analizy przypadków, pozwalające czytelnikowi na praktyczne zweryfikowanie tekstu opisowego. Autorka odwołuje się do trafnie dobranej literatury, tworzonej przez wybitnych znawców przedmiotu(-). Prof. dr hab. Henryk Mruk Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Więcej z kategorii