Mój koszyk 0

Zwierzęce instynkty

Opis

Globalny kryzys finansowy był bolesną nauczką, dzięki której stało się jasne, że dobrobytem narodów rządzą potężne siły psychiczne. Zwierzęce instynkty są motorem, który uruchamia takie zjawiska jak ślepa wiara w stale rosnące ceny nieruchomości czy gwałtowny spadek zaufania do rynków kapitałowych. Zjawiska te występują w finansach na całym świecie. Uznani ekonomiści, George A. Akerlof i Robert J. Shiller podważają dotychczasowe pojęcie o ekonomii, które sprowadziło na nas niedawne zamieszanie związane z kryzysem, wykładając śmiałą wizję, która ma szansę odmienić gospodarkę i doprowadzić do jej ponownego rozkwitu.

Książka Zwierzęce instynkty stanowi przewodnik, dzięki któremu możemy dotrzeć tam, gdzie nie ma niepowodzeń finansowych, jakie dotykają nas dziś. Warto się z nim zapoznać i dowiedzieć się, jak przywódcy państw i liderzy biznesu mogą wykorzystać skutki istnienia zwierzęcego instynktu dla dobra wszystkich, gdyż potężna siła ludzkiej psychiki ma ogromne znaczenie dla gospodarki całego współczesnego świata.Recenzje

"

Niedoskonali ludzie i doskonale rządy

 Gdy rynki finansowe całkowicie oderwały się od wszelkich fundamentów, teoria Akerlofa i Shillera o zwierzęcych instynktach sterujących gospodarką brzmi wyjątkowo aktualnie. Sprzeciw budzi jednak paternalizm, do którego ekonomistów prowadzą ich własne rozważania.

Sporą popularnością cieszą się w ostatnich latach książki, głównie popularnonaukowe, których tytuły mają formę pytań (kilka przykładów: „Dlaczego piloci kamikadze zakładali hełmy?", „Dlaczego pingwinom nie zamarzają stopy?" itd). Wyrywkowy przegląd planów wydawniczych oficyn sugeruje, że tendencja szybko nie zaniknie. Tylko czekać, aż przyjdzie kolej na książkę odpowiadającą na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Tymczasem amatorzy takiej literatury powinni zwrócić uwagę na „Zwierzęce instynkty" wybitnych ekonomistów George^ Akerlofa i Roberta Shillera, choć tu pytanie pojawia się dopiero w podtytule (niestety, w angielskim oryginale lepiej oddaje on treść książki niż w polskim przekładzie). Autorzy postawili sobie za zadanie wyjaśnienie jak funkcjonuje gospodarka, gdy ludzie są naprawdę ludźmi. To znaczy, gdy nie są perfekcyjnie racjonalni i nie działają na „efektywnych" rynkach, jak zakłada większość modeli z głównego nurtu ekonomii. „Nigdy nie zrozumiemy ważnych zdarzeń ekonomicznych, jeśli nie przyjmiemy do wiadomości faktu, że ich źródła mają w dużej mierze mentalną naturę" - tłumaczą profesorowie prestiżowych uniwersytetów Berkeley i Yale. Sami identyfikują pięć głównych sił natury psychologiczno- socjologicznej, które w dużej mierze sterują gospodarką, ale w analizach ekonomicznych są pomijane jako trudne do skwantyfikowania. Są to kolejno: zmieniające się nastroje konsumentów, przedsiębiorców i inwestorów (rozumiane szerzej niż w popularnych wskaźnikach zaufania do gospodarki), ich poczucie sprawiedliwości, fluktuacje w poziomie przestępczości i korupcji, skłonność ludzi do ulegania iluzji pieniądza oraz myślenia w kategoriach opowieści, narracji. W kolejnych rozdziałach „Zwierzęcych instynktów" za pomocą tych mechanizmów autorzy wyjaśniają takie zjawiska, jak ostatni kryzys finansowy i gospodarczy, istnienie niedobrowolnego bezrobocia czy chwiejność cen rozmaitych aktywów.  

Uważamy, że kapitalistyczne społeczeństwa mają problemy, gdy nie są nadzorowane. Cykle naprzemiennego hurraoptymizmu i nadmiernego pesymizmu, które przekładają się na wybryki w czasach boomów i załamań, stwarzają okazje do interwencji rządu

"

Więcej z kategorii