Mój koszyk 0

Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji

Opis

Globalizacja stwarza możliwość dostępu do tańszych źródeł surowców i nowych chłonnych rynków, ale niesie także dużo większe niż w przeszłości ryzyko nadużyć i korupcji dla firm. W rezultacie skuteczniejszego egzekwowania przepisów prawa na całym świecie, stałej uwagi mediów oraz zmian w postawach konsumentów, nadużycia i korupcja mogą obecnie kosztować firmy miliardy dolarów i zniszczyć ich reputację lub poważnie jej zaszkodzić.

Toby Bishop i Frank Hydoski są orędownikami idei aktywnej walki z nadużyciami i korupcją. Przekonują, że mogą one narazić firmy na ogromne straty. Przedstawiają zestaw argumentów za przyjęciem strategii zarządzania ryzykiem nadużyć i korupcji, dzięki której zmniejsza się podatność firm na straty, a jednocześnie zwiększa zdolność do powrotu do równowagi, w wypadku, gdy jednak przypadki nadużyć lub korupcji je dotkną. Wskazują pułapki, których można uniknąć.
Książka Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji przeznaczona jest przede wszystkim dla członków rad nadzorczych, zarządów, komitetów audytu, wyższej kadry zarządzającej, ich doradców i najbliższych współpracowników oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji.

Autorzy przeprowadzili wiele wywiadów z przedstawicielami kadry zarządzającej firm międzynarodowych – ich wypowiedzi prezentują różne spojrzenia na zmiany, jakie dokonują się w obszarze nadużyć i korupcji oraz na techniki stosowane przez firmy w zwalczaniu tych zagrożeń.

Książka skupia się m.in. na:
Zabezpieczaniu się przed przykrymi niespodziankami, dzięki lepszym metodom analizy ryzyka nadużyć i korupcji;
Wykorzystaniu czterech różnych strategii zarządzania ryzykiem odnoszących się do „mapy ryzyka” oraz schematu „Lęki, Pożary, Pchły i Usterki”;
Prewencji i wykrywaniu nadużyć, w tym ciągłym monitoringu systemów kontroli i transakcji;
Samoocenie odporności korporacyjnej, jakiej możecie dokonać dzięki proponowanym kwestionariuszom, a wnioski wykorzystać w swojej firmie.

Książka przedstawia kolejne kroki, jakie może podjąć wasza firma w drodze do osiągania odporności. Przy czym niezbędną okazuje się być identyfikacja czynników ryzyka nadużyć i korupcji oraz wdrożenie strategii zarządzania tymi zagrożeniami.

Więcej z kategorii