Mój koszyk 0

Coraz cieńsza nić

Opis

Pozycja Marka Wawrzkiewicza w poezji polskiej dnia dzisiejszego jest poczesna i ustalona – jest to jeden z najdojrzalszych poetów średniego (czy też „wyżej średniego) pokolenia, o własnym charakterze pisma, skrystalizowanej, ale nadal chłonnej i otwartej wyobraźni, poetą biegle panującym nad technikami poetyckimi, mocno osadzonymi w klasyce (zwłaszcza w metrum wiersza polskiego) ale zarazem dyskretnie i finezyjnie „awangardyzującym”. W dorobku poety tak dojrzałego każdy kolejny tom jest dla czytelnika źródłem satysfakcji, nawet jeśli tylko utwierdza owego czytelnika w jego zżyciu z twórczością poety.
Jest to tom wzbogacający dorobek poetycki autora o nowe formy artystyczne i nowe doświadczenia; nie tylko więc umacnia jego poetycką renomę, ale otwiera nowe perspektywy wzbogacania tej poezji. Będzie dla czytelnika – i tych zżytych już z poetą, i tych, którzy dopiero wkroczą w jego świat poetycki – lekturą przekonującą artystycznie i rozwijającą wrażliwość etyczną i estetyczną odbiorcy.

Wacław Sadkowski

Więcej z kategorii