Mój koszyk 0

Czas kukułczych gniazd

Opis

Przed trzema laty ukazała się „Syberiada Polska” będąca pierwszą na tak rozległą skalę zamierzoną epopeą zesłańczą, o losach ludzi objętych stalinowskimi wywózkami w głąb ówczesnego ZSRR. To najobszerniejsza i najpoważniejsza ze znanych w piśmiennictwie polskim ujęć „tematyki zesłańczej”. Narracja powieściowa w całości silna i czysta w wyrazie, przykuwa uwagę, zjednuje bohaterom powieści życzliwość i współczucie czytelnika.
„Czas kukułczych gniazd” jest właściwie bezpośrednią kontynuacją „Syberiady Polskiej”, jej nieomal drugim tomem. Największą wartością tej powieści jest szerokie i wnikliwe zobrazowanie procesu wtapiania się przybyszów w nową dla nich sytuację cywilizacyjną, obyczajową, społeczną i polityczną, kształtującą się na zachodnich kresach Polski w pierwszym okresie powojennym. I proces ten obejmuje uchodźców czy też przesiedleńców z różnych stron. „Czas...” jest również pod wieloma względami odkrywczy. Ukazuje z wielką pisarską szczerością i odwagą tragedię niemieckiej ludności „Ziem Odzyskanych”. Ludność ta w dużym stopniu zbiegła jeszcze przed nadejściem Armii Czerwonej i Wojska Polskiego, ponosząc w toku tej ewakuacji wielkie straty i rozliczne cierpienia.
Przejmuje goryczą tytuł powieści – bo oto niemal wszyscy wysiedleńcy – tułacze, w tym mieszkańcy Zielonego Pola trafiają do cudzych „gniazd”, tyle że sami wychowują przywiezione z sobą, lub zrodzone już w nowym miejscu osiedlenia, własne potomstwo.
Tak więc Zbiegniew Domino kontynuuje cykl powieściowy, który stał się już dziełem jego życia. I to dziełem nie tyle jeszcze nieukończonym, ile tego dokończenia bezwzględnie się domagającym.

Recenzje

trybuna_o.gif

ZESŁAŃCZA PAMIĘĆ literackimi tropami sybiraków

Prestiżowe nagrody literackie im. Władysława Reymonta otrzymał w dwunastej edycji:
Jerzy Ficowski za całokształt twórczości, a w kategorii „Książka roku 2004" - Zbigniew Domino za powieść „Czas kukułczych gniazd" i Tomasz Łubieński za książkę „Wszystko w rodzinie".
Czas kukułczych gniazd" jest kontynuacją powieściowej odysei zesłańczej, zapoczątkowanej pięć lat temu „Syberiadą polską", która też była nagradzana w kraju i za granicą. A niedawno przetłumaczona i wydana po francusku, zyskała od razu bardzo dobre recenzje we francuskich gazetach. Według zgodnej opinii polskiej krytyki literackiej (m.in. Kuncewicz, Sadkowski, Bugajski, Żuliński, Drzewucki, Termer, Lewandowski) ten cykl powieściowy jest najpełniejszym epickim opisem tragicznych losów Polaków masowo zsyłanych w 1940 roku na Sybir.

Więcej z kategorii