Rewolucja przemysłowa w Szwajcarii?

W poprzednim tygodniu w Davos w Szwajcarii odbyło się jedno z najważniejszych biznesowych spotkań na świecie! Światowe Forum Ekonomiczne, którego założycielem i prezesem jest światowej sławy ekonomista, Klaus Schwab. Także autor książki „Czwarta rewolucja przemysłowa”.

Czwarta rewolucja przemysłowa

Uważa on, że chociaż czwarta rewolucja przemysłowa pod względem skali, zakresu i złożoności jest odmienna od wszystkiego, z czym dotąd mieliśmy do czynienia, to ciągle jeszcze mamy szansę wpływać na jej przebieg.

Ta rewolucja, w sposób zasadniczy zmieni nasz sposób życia i pracy. Charakterystyczne dla niej nowe technologie, łączące świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny, wpłyną na wszystkie dyscypliny nauki i gospodarki, na branże przemysłowe i na rządy, rzucą wręcz wyzwanie samemu pojmowaniu człowieczeństwa.

Każdy powinien zapoznać się z treścią tej książki, aby lepiej zrozumieć zmieniający się świat, umieć za nim nadążać, a przy tym poznać poglądy światowej sławy ekonomisty Klaus Schwab.

Chcesz przeczytać książkę „Czwarta rewolucja przemysłowa” Klausa Schwaba?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *