Wojciechowi Jaruzelskiemu – Żołnierzowi i Mężowi Stanu

Autor: , , ,

39.00

  • Ilość stron: 470
  • Oprawa: miękka
  • Format: 235x165

ISBN: 978-83-63773-40-3

2999 w magazynie

SKU: 3636704ef9aa Kategoria:
Na 90-te urodziny Generała Wojciecha Jaruzelskiego 28 autorów ofiarowało w wyrazie uznania dla Niego swoje artykuły pomieszczone w książce pt. „Wojciechowi Jaruzelskiemu Żołnierzowi i Mężowi stanu”. Obszerne posłania zamieścili Aleksander Kwaśniewski i Michaił Gorbaczow, pierwszy prezydent ZSRR, laureat pokojowego Nobla. Szeroki wachlarz poruszanych w książce tematów prezentuje historiozoficzny, polityczny i kulturowy kontekst, w którym przyszło funkcjonować polskiemu państwu po II wojnie światowej. Czyli w Polsce, jaka wyłoniła się z wojennej zawieruchy w nowej sytuacji geopolitycznej, aż po trudne i brzemienne w skutki, decyzje i wybory w latach osiemdziesiątych – od stanu wojennego po Okrągły Stół. Wśród Autorów najliczniej reprezentowani są ludzie nauki. Eseje i studia problemów związanych z biografią lub działalnością Jubilata przedstawiali m.in. Władysław Markiewicz, Jerzy J. Wiatr, Jacek M. Majchrowski, Hieronim Kubiak, Janusz Reykowski, Adam Koseski, Andrzej Werblan, Longin Pastusiak, Danuta Waniek. Ważki ładunek merytoryczny i moralny zawierają artykuły i pióra byłych działaczy opozycji Andrzeja Celińskiego i Jana Widackiego. Barwne i znaczące treści znajdzie czytelnik w refleksjach i wspomnieniach współpracowników Generała – wojskowych i cywilów. Nie jest to zwyczajowa jubileuszowa laurka, lecz ważki głos w debacie o narodowej współczesności i historii najnowszej. Nie ma w tej książce tekstów apologetycznych, ani też kwestionujących cała PRL-owską przeszłość. Jest natomiast panorama tak niedawno minionych, niezwykle skomplikowanych politycznie czasów. Splot okoliczności historycznych i gra sił wielkich mocarstw, które na długo zdecydowały o miejscu i politycznym kształcie polski.
Wybitni przywódcy Wojciechowi Jaruzelskiemu na urodziny:
Szanowny Panie Generale!
Dotarła do mnie w Kennebunkport w stanie Maine, gdzie obecnie mieszkam, wiadomość, że zbliżają się obchody kolejnego ważnego jubileuszu w Pana pełnym osiągnięć życiu, 90-te urodziny. Szczerze gratuluję!
Minęło wiele lat od naszego ostatniego spotkania, ale proszę mi wierzyć, że zachowałem w pamięci wspomnienia tamtych czasów.
Obecnie, moje życie płynie o wiele spokojniej, ale wraz z żoną Barbarą cieszymy się z zasłużonego odpoczynku.
Mam nadzieję, że nadal pozostaje Pan w dobrym zdrowiu i zachowuje hart ducha. Życzę Panu dalszych, licznych lat szczęścia i pomyślności.
Ze szczerymi i serdecznymi pozdrowieniami,
George Bush
Znam Wojciecha Jaruzelskiego, jako całkowicie wiarygodnego partnera i sojusznika politycznego, człowieka sumienia, moralności i obowiązku. I oczywiście poznałem go jako zagorzałego i oświeconego patriotę, dla którego normalne, równe i przyjazne stosunki z Rosją są nieodłączną częścią narodowych interesów Polski.Najważniejszą naszą wspólną sprawą stało się odnowienie wzajemnych stosunków, wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i zaufania naszych dwóch państw.Dla mnie generał Jaruzelski wyraźnie reprezentuje najlepsze narodowe, obywatelskie i ludzkie cechy Polaków, przyjaciół Rosji, co wiem i doceniam od wielu lat i dziesięcioleci.
Zdecydowanie potępiam haniebne prześladowanie go, które trwa nieprzerwanie prawie ćwierć wieku, protestowałem przeciw temu, a nawet zwracałem się w tej sprawie do Sejmu RP. Nie przestaję się dziwić, jak można dzisiejszych czasach w cywilizowanym kraju, w sercu Europy zbijać kapitał polityczny takimi inkwizycyjnymi metodami. Moim zdaniem to nieludzkie i niechrześcijańskie.
Michaił Gorbaczow
Szanowny Panie Prezydencie, Panie Generale, Drogi Wojciechu,
Twoja droga życiowa, przez burzliwy wiek XX jest nie tylko zapisem polskich losów i polskich dramatów. Jest nie tylko zapisem historii Polski, a w zasadzie trzech polskich państw, trzech epok. Jest także świadectwem Twojego głębokiego patriotyzmu, i poczucia obowiązku pracy dla Polski, jaka by nie była, i gdzie by nie była. A także zapisem politycznych wyborów męża stanu.
Jak wszyscy wiemy, Wojciech Jaruzelski pochodzi z tradycyjnej, ziemiańskiej, katolickiej rodziny, w której podstawowym kanonem wychowawczym i kryterium ideowym był patriotyzm powiązany z tradycją walki o Polskę. Dziadek był powstańcem styczniowym i zesłańcem syberyjskim, ojciec żołnierzem w wojnie 1920 roku.
Najczęściej kiedy wymieniam te Twoje tytuły, wzbraniasz się i mówisz, że najbliższa Twemu sercu to ten najprostszy „Żołnierz”. Oddaje to Twoją skromność, ale też prawdę o Twoim życiu.
Aleksander Kwaśniewski