JAK WYKORZYSTAĆ SWÓJ POTENCJAŁ W ŻYCIU I W PRACY?

W dzisiejszym zdywersyfikowanym świecie, wykorzystanie własnego potencjału jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Jeśli chcecie zrealizować możliwości, które daje wam życie, dostrzec i wykorzystać wasz pełen potencjał, książka pt. Wielki potencjał okaże się kluczowym narzędziem do osiągnięcia tego celu. W tym artykule omówimy główne zagadnienia poruszane w powyższym tytule.

W wyczekiwanej kontynuacji Przewagi szczęścia Achor wskazuje inne, lepsze podejście do potencjału. Odkrył coś zaskakującego: nasz sukces, dobrostan i osiągnięcia są połączone z osobami z naszego otoczenia. Co niezwykłe, ustalił, że cechy przyczyniające się do naszego sukcesu są połączone tak, że pomagając osobom z naszego otoczenia stawać się lepszymi, podnosimy nie tylko zbiorcze wyniki grupy, ale również każdego z jej członków.

Od dziecka uczy się nas, a potem my uczymy nasze dzieci, że musimy rywalizować, by wyróżnić się na tle reszty. W szkole uczniów zachęca się do pilnej samodzielnej nauki, by mogli prześcignąć innych na egzaminach.

Nieustannie przypomina się im, że ich przyszły sukces w miejscu pracy jest uzależniony od indywidualnych wyników, w tym ich ocen i punktów zdobytych w ustandaryzowanych testach. Statystycznie nie jest to prawdą, ale takie podejście do nauki ma jeden ważny skutek: znacznie podnosi poziom stresu uczniów, okradając ich z więzi społecznych, snu, uwagi, szczęścia i zdrowia. Te same osoby w dorosłym życiu napotykają trudności, gdy muszą pracować z innymi, by np. wprowadzić produkt na rynek lub sprawić, by ich zespół osiągnął zaplanowany cel. Nasze społeczeństwo nadmiernie skupiło się na potędze jednostki. Tymczasem prawdą jest, że na szczyt pną się nie ci, którzy starają się robić wszystko samodzielnie, ale raczej ci, którzy potrafią prosić o pomoc i mobilizują innych do rozwoju.

Sukces nie zależy jedynie od tego, jak jesteście kreatywni, inteligentni czy zmotywowani, ale jak potraficie nawiązywać relacje, wspomagać i korzystać z ekosystemu otaczających was ludzi.

Naukowo rzecz ujmując, we współczesnym świecie największą przeszkodą dla waszego sukcesu i realizacji potencjału nie jest brak wydajności, ciężkiej pracy czy inteligencji, ale sposób, w jaki do niego dążymy. Rozwijanie własnego potencjału niekoniecznie musi oznaczać podążanie samotną ścieżką. Wnioski z dekady badań są jasne: samemu nie jest szybciej; lepiej jest wspólnie!

MAŁY POTENCJAŁ to ograniczony sukces, który możecie osiągnąć samodzielnie. WIELKI POTENCJAŁ to sukces, który możecie osiągnąć z innymi jedynie dzięki Kołu Sukcesu.

W książce „Wielki potencjał” autor opisuje osiem autorskich projektów badawczych, które przeprowadził z innymi, jak również nowatorskie badania naukowców łączące neuronaukę, psychologię oraz analizy sieciowe, kształtujące nową dziedzinę badań nad systemami pozytywnymi.

Ale pewnie nie sięgnęlibyście po tę książkę jedynie dla omówienia badań; istnieją lepsze pozycje poświęcone tej tematyce. Zależy wam na wiedzy, którą możecie zacząć wdrażać od razu. Dlatego minione trzy lata autor spędził formułując praktyczne podejście do Wielkiego Potencjału na podstawie dostępnych ustaleń naukowych oraz jego działań dla NASA, NFL, Białego Domu i innych, a także rozmów z osobami, które zdecydowanie odniosły sukces, w tym Willem Smithem, Oprah Winfrey oraz Michaelem Strahanem, żyjącymi zgodnie z regułami Wielkiego Potencjału. Ścieżka ta składa się z pięciu etapów, które nazywa NASIONAMI Wielkiego Potencjału: OTOCZCIE się Układem Gwiezdnym Pozytywnych Influencerów. DZIELCIE się swoją mocą, włączając innych w działania, niezależnie od stanowiska. ROZWIJAJCIE swoje zasoby, stając się Pryzmatem Pochwały. BROŃCIE systemu przed negatywnymi atakami. PODTRZYMUJCIE korzyści, napędzając Koło Sukcesu. Nasiona są doskonałą metaforą tych badań, ponieważ nie rozwiną się same z siebie, bez pomocy słońca, ziemi i wody. Podobnie i wy możecie rozwijać własny potencjał, ale nie możecie tego zrobić sami. Największy rozwój osiągamy, gdy wykorzystujemy potencjał osób z naszego otoczenia

„Całość jest czymś więcej niż sumą części”

Według pewnego badania o nazwie „projekt Arystoteles” okazało się, że (1) jeśli jednostki w zespole cechowała wysoka wrażliwość społeczna – to znaczy empatia i silna świadomość znaczenia więzi społecznych, a (2) zespół troszczył się, by głos każdego jego członka był tak samo ważny i każdy czuł się na tyle bezpieczny, by dzielić się pomysłami, to zespół konsekwentnie osiągał wysokie wyniki.

I znów łatwo byłoby założyć, że tworząc zespół składający się z osób obdarzonych wysokim IQ, możemy oczekiwać, iż zbiorczo będzie wykazywał się równie wysoką inteligencją. Jednak nic podobnego nie ma miejsca. W rzeczywistości badanie wykazało, że zespół, w którym każdy z członków dysponował zaledwie przeciętnymi umiejętnościami indywidualnymi, ale miał inteligencję zbiorczą, konsekwentnie radził sobie lepiej niż ten składający się z samych geniuszy.

A zatem Wielki Potencjał nie polega na staraniach, by samotnie osiągnąć szybsze tempo. Polega na staraniach, by wszyscy wspólnie stawali się lepsi. Czyż to nie znacznie lepsza perspektywa?

W samym sercu niniejszych badań leży wspaniałe przekonanie autora, że życie bez innych nie ma sensu. Kluczem do prawdziwego przywództwa jest inspirowanie innych do bycia liderami. Kluczem do dobrego rodzicielstwa i silnych relacji jest wspieranie w wydobywaniu tego, co najlepsze, osób, które kochamy. Kluczem do prawdziwego szczęścia jest odnalezienie radości w pomaganiu innym, by stawali się szczęśliwsi. Kluczem do osiągnięcia waszego najwyższego potencjału jest zacząć od wspomagania innych w osiąganiu ich potencjału.

Pamiętaj, że wykorzystanie swojego potencjału to proces, który wymaga czasu, wysiłku i konsekwencji. Ważne jest, abyś zachował motywację i determinację w dążeniu do swoich celów. Po więcej szczegółów odsyłamy do lektury:

3 thoughts on “JAK WYKORZYSTAĆ SWÓJ POTENCJAŁ W ŻYCIU I W PRACY?

  1. Chciałbym wyrazić podziw dla autora za umiejętność nie tylko przekazywania informacji, ale także wplatania w tekst emocji, co sprawia, że czytanie staje się nie tylko naukowym doświadczeniem, ale także podróżą przez ludzkie uczucia.

  2. Znalezienie tego bloga było dla mnie jak odkrycie skarbu – jego wysoka jakość treści, klarowna prezentacja i zaangażowanie w dostarczanie wartości dla czytelników sprawiają, że chcę spędzać tutaj godziny, wchłaniając każde słowo i czerpiąc inspirację do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego!

  3. Treść jest klarowna, dobrze zorganizowana i pełna przydatnych wskazówek. Autor doskonale wyjaśnia kluczowe zagadnienia. Może warto by dodać więcej przykładów praktycznych. Pomimo tego, tekst jest niezwykle edukacyjny i inspirujący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *