PODRĘCZNIK NOWOCZESNEGO LIDERA

Stephen M.R. Covey – czołowy myśliciel zajmujący się zaufaniem – przypomina nam: „Dobry przywódca inspiruje ludzi, by ufali liderowi, wielki przywódca inspiruje ludzi, by ufali sobie”. Mocne słowa. Co więcej, oferuje podręcznik, jak to zrobić.

 Covey w duchu Sokratesa, który powiedział: „Początkiem mądrości jest zdefiniowanie pojęć”, proponuje prosty termin na określenie potrzebnej nam zmiany: Ufaj i inspiruj.

Co to znaczy zaufać drugiemu człowiekowi? Zaufać to wierzyć w podstawowe zdolności ludzi. Nie tylko niektórych ludzi i nie z powodu konkretnych referencji. Każdy z nas ma wartość do dodania. Zaufaj temu. Najlepsi liderzy zdają sobie sprawę z tego, że mają obowiązek zostać patronami tych, którym przewodzą i służą. Nie ma nic bardziej wzmacniającego oraz inspirującego niż to, że ktoś naprawdę w ciebie wierzy, a następnie daje ci możliwość odniesienia sukcesu.

Zmienił się nie tylko świat, ale i charakter pracy, miejsca pracy i siła robocza. Włączanie, współpraca i innowacyjność nie są już tylko modnymi słowami, ale ceną osiągnięcia sukcesu w obecnej i każdej przyszłej rzeczywistości. Nasze stale dysrupcyjne otoczenie nadal daje nieskończone możliwości i wybór szybko ewoluującej, rozproszonej i zróżnicowanej sile roboczej.

NOWOCZESNY STYL PRZYWÓDZTWA

W świecie charakteryzującym się głęboką dysrupcją nie możemy nadal polegać na stylu zarządzania, który stał się przestarzały i nieefektywny. W związku z rodzajem pracy (opartej na usługach i wiedzy, wykonywanej wspólnie, zespołowo) i miejscem, w którym jest ona realizowana (na miejscu, hybrydowo lub wirtualnie, z domu lub dowolnej lokalizacji), potrzebujemy nowego sposobu przewodzenia. Ponieważ siła robocza jest bardziej zróżnicowana niż kiedykolwiek przedtem, a wiele pokoleń ma radykalnie różne oczekiwania, potrzebujemy nowego sposobu przewodzenia. Ponieważ liczba wyborów i opcji wzrosła wykładniczo niemal do nieskończoności, potrzebujemy nowego sposobu przewodzenia, odpowiedniego dla naszych czasów.
Siła robocza wymaga nowego rodzaju lidera – który potrafi dostrzec, rozwinąć i wyzwolić wielkość w każdej osobie. Który z pokorą i odwagą potrafi dawać przykład autentycznego zachowania.

Potrzeba przyjęcia nowego stylu przywództwa nigdy nie była ważniejsza ani bardziej na czasie niż dzisiaj, jeśli chcemy być skutecznymi szefami, dobrymi rodzicami i wydajnymi obywatelami. To, co sprawdzało się w przeszłości, po prostu już nie będzie działać. Aby wpływać na otaczających nas ludzi, musimy lepiej zrozumieć zmieniający się świat, w którym funkcjonujemy.

Covey opisuje nowy paradygmat przywództwa, który opiera się na ufaniu i inspirowaniu. Dzisiaj możemy skutecznie przewodzić tylko wtedy, gdy odrzucimy dowodząco-kontrolujący styl przywództwa z poprzedniej epoki, a zamiast niego przyjmiemy o wiele bardziej odpowiedni i dostosowany do naszych czasów – ufająco-inspirujący.

PODSTAWOWA RÓŻNICA MIĘDZY DWOMA PRZECIWSTAWNYMI STYLAMI PRZYWÓDZTWA

Dowodzenie i kontrolowanie mieści się na kontinuum reprezentowanym przez dwie szerokie kategorie, chociaż przez większość czasu ich nie rozróżniamy. Autorytarne dowodzenie i kontrolowanie bazuje na strachu: co mogę ci zrobić; w oświeconym dowodzeniu chodzi o uczciwość transakcyjną i wymianę: co mogę zrobić dla ciebie (a ty dla mnie). Ufanie oraz inspirowanie opierają się na inspiracji i celu: co mogę zrobić razem z tobą.

Ufanie oraz inspirowanie polega na dostrzeganiu, komunikowaniu, rozwijaniu i wyzwalaniu potencjału wielkości w ludziach – sięganiu do tego, co w środku. To znajduje się wewnątrz; już tam jest. Nasze zadanie polega na tym, by to wydobyć, rozpalić wewnętrzny ogień i stworzyć środowisko, w którym jest to możliwe i mile widziane.

Dane z Great Place to Work Institute pokazują, że wśród milenialsów prawdopodobieństwo pozostania w firmie o kulturze wysokiego zaufania jest 22 razy wyższe, w przypadku generacji X – 16 razy, a w przypadku pokolenia wyżu demograficznego – 13. Rzeczywistość jest taka: ludzie wszystkich generacji reagują, gdy są obdarzani zaufaniem – to po prostu lepszy sposób przewodzenia.

ZARZĄDZA SIĘ RZECZAMI, A NIE LUDŹMI

Żyjemy w świecie, w którym jest zbyt wiele zarządzania, a za mało przywództwa. Tak naprawdę dotyczy to większości zespołów, rodzin i organizacji. Dlaczego? Kontrast między zarządzaniem a przywództwem ma dysproporcjonalnie istotny wymiar zarówno w definicji, jak i w praktycznym zastosowaniu. Chodzi o różnicę między ludźmi a rzeczami. W przeciwieństwie do rzeczy ludzie mogą się inspirować i okazywać empatię. Mają autonomię i wybór. W rzeczywistości ich największa wartość pojawia się wtedy, gdy dobrowolnie przyznasz im autonomię, gdy poczują się zaangażowani i wyzwoleni. Idąc tym tropem autor zastanawia się, czym jest przywództwo? I dochodzi do wniosku, że przywództwo to opieka. Innymi słowy liderzy są opiekunami. Opieka to odpowiedzialność, która oznacza najwyższy poziom zaufania lub powierzenia.

W pozostałej części książki Covey opisuje fundamentalne przekonania przywódcy ufająco-inspirującego. Każdy z nas może zostać liderem ufająco-inspirującym dzięki zrozumieniu i zastosowaniu w życiu tych podstawowych przekonań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *